Lees aandachtig verder over

Hoe ik met uw privacy omga

Privacy

Uw privacy is voor Forward Solutions van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij mij en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij Forward Solutions doe met de informatie die ik over u te weten kom.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van u bijhoud, neem dan contact op met Forward Solutions.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u mij vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruik ik uw e-mailadres en naw-gegevens. Dit doe ik op basis van uw toestemming. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Ik geef uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Om uw privacy te beschermen, neem ik de volgende maatregelen:

Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer mijn website wijzigt, moeten ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u bewaar, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik bewaar en wat ik daarmee doe
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Forward Solutions
Bijentiende 2
4631MB Hoogerheide
info@forward-solutions.nl
06-16950435

Deze privacy verklaring is aangepast in mei 2021.


Bedrijfsinformatie


Bedrijfsinformatie

Social media